Kadın Meclisi

Kadın Meclisi 5 Mart 2017’de 1. Kongresini yaparak görev bölümü yapmıştır. Yapılan ön çalışmaların sonunda etkinliklere yönelik süreci planlamışlardır. Kadın meclisi kadın emeği, istihdam ve kadına yönelik şiddete karşı politikalar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların ürünlerini, kitle iletişim araçlarıyla tüm Adana düzeyinde duyurmayı amaçlamaktadır.

Yürütme Kurulu Üyeleri

ARZU ÖZDAL İDEM, SEÇİL SÖNMEZ, ZAHİDE TURAN ASLAN, Sinem TANRISINATAPAN, SEMA PEYNİRCİ, AYTEN DOLANÇAY, GÜLŞAH BATMAN, GÜLŞAH SEYDAOĞLU, ZERRİN KARADEMİR

 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis