Seyhan Kent Konseyi

İnsanlık kendince ölçü koyduğu mekan ve kuralları kentlerle yaşamıştır. O nedenle gelişmeye, katılmaya, ilerlemeye de kent kökünden gelen isimler vermiştir. Medeniyet, uygarlık, sivil sözleri farklı dillerden bu anlamı taşıyan sözcüklerdir. Arkasında demokrasi yani halkın özgücü ile sürece katılması kavramı belirmiştir. Uygarlık ve demokrasi insanoğlunun bazı şeyleri kavradığından bu yana hiç terk etmediği geliştirdiği, evrimleştirdiği iki ana insancıl ögedir. Bugün de Kent Konseylerinde aradığımız çağdaş uygarlık ve katılımcı demokrasidir. Her kent kendi özgünlüğünde bu iki kavramdan beslenerek ve onları besleyerek gelişmelidir. Çağımız, bilimin ve tekniğin yarattığı ancak hümanizma ve demokrasi ile beslendiğinde bilgi toplumuna ulaşabilme potansiyeli de taşıyan bir uygarlık sürecidir.

Bilgi, toplum, katılım, eşitlik ve insanlık çağımızın en önemli ögeleri olmalıdır. Seyhan Kent Konseyi bilgi ve toplum merkezlidir. Tüm mekanizmalar her kesimdeki hemşehrilerimizin bir ocakbaşında buluşmasına yönelik işlemektedir. Bilgi, Seyhan Kent Akademisi  ve Seyhan Kent Enstitüleriyle anlam kazanmakta olup, kitle meclislerimiz mahalle meclislerimiz de toplumun bilgiye ulaşmasının önemli kümeleridir.  Çalışma grupları ve sokağın uygarlık kümeleri de sokağı, haneyi  ve Seyhanlıyı  rızaen sürece katmak için kurulmuş gönül örüntüleridir.

Seyhanlının söz ve karar sahibi olduğu süreçte ortaya çıkan fikirler, Seyhan Belediyesinde hizmete dönüşüpde; fikir sahiplerinin önüne konduğunda, hemşehrilerimiz fikirlerinin hizmete döndüğünü gördüklerinde Seyhanda “Uygarlık  döngüsü” tamamlanmış olacaktır.

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis