27/11/2015
474

Muhtarlar Kendi Aralarında Konsey Delegelerini Seçti

Kent Konseyi Yönetmelğinde 8. Maddesi ç fıkrasına göre;

      '' Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri Kent Konseyine gönderir.''

     Seyhan ilçesine bağlı 96 mahalle muhtarına çağrı yapılarak 27.11.2015 tarihnde Yaşar Kemal Kültür Merkezi' nde seçime gidilmiştir.Seçim sonucunda  29 mahalle muhtarı Seyhan Kent Konseyi Delegesi olarak belirlenmiştir.